Ansvarsfull djurhållning

Den här produkten har en tredjepartscertifiering som försäkrar en ansvarsfull djurhållning. Värdekedjan är kontrollerad och ull och/eller dun som används kommer från gårdar med en progressiv markförvalting, som tar ansvar för djurens välmående.