Ansvarsfull produktion

Produkterna i den här kategorin är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder att tillverkarna ställer högre krav på kemikalieanvändningen i produktionen än vad som krävs enligt lag, och/eller att de aktivt tar ansvar för den sociala hållbarheten för de människor som arbetar i produktionen. Detta verifieras genom tredjepartscertifieringar.