FSC® certifiering

FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende och internationell certifiering. Deras mission är att verka för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Ett FSC-certifikat innebär att träet som används har odlats i skog som hanteras och brukas på ett hållbart sätt.