GOTS

GOTS (Global Organic Textile Standard) är en internationell märkning för kläder och textilier som omfattar både sociala och miljömässiga aspekter och syftar till att underlätta för konsumenten att välja produkter där krav ställs på hela produktionskedjan – från odling till skörd och tillverkning. Ett krav för att få en GOTS-märkning är att minst 70% av textilien består av ekologisk fiberråvara.