GRS, Global Recycle Standard

Global Recycled Standard är en internationell märkning som säkerställer att minst 50% av materialet i en slutprodukt är återvunnet. Standarden tar hänsyn till hela produktionskedjan, från råmaterial till färdig produkt. 
  • Topplista GRS, Global Recycle Standard