Enjoy up to 40% off on selected IKKS items I SHOP NOW

15-40% off selected tops, bottoms & shoes SHOP HERE


Babyshop Magazine

Guider
Green Page

Vårt Green Page-sortiment

Babyshop ser vi det som vårt uppdrag att utrusta den moderna familjen samtidigt som vi är med och bidrar till att göra vår planet till en bättre plats för kommande generationer. I vårt arbete med att göra just det vill vi guida dig till de bästa valen för din familj – och planeten. För att göra det lättare att hitta och handla det som vi anser vara vårt mer hållbara sortiment så skapade vi vår Green Page.

Där hittar du produkter som på ett eller flera sätt möter vår hållbarhetskrav, satta och kontrollerade av tredjepartscertifieringar eller våra egna standards. Vi har delat upp dem i åtta kategorier som fokuserar på olika delar av produktions- och leverantörskedjan.

Läs mer om de åtta kategorierna nedan.

Ansvarsfull produktion

Produkterna i den här kategorin är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder att tillverkarna ställer högre krav på kemikalieanvändningen i produktionen än vad som krävs enligt lag, och/eller att de aktivt tar ansvar för den sociala hållbarheten för de människor som arbetar i produktionen. Detta verifieras genom tredjepartscertifieringar.

Ansvarsfullt skogsbruk

Träet som används i de här produkterna kommer från ett bevisat ansvarsfullt skogsbruk. Det innebär att skogen har avverkats på ett hållbart sätt med respekt för natur, djurliv och de människor som är en del av värdekedjan, vilket kontrolleras av tredjepartscertifieringar som stödjer spårbarhet.

Ansvarsfull djurhållning

Produkterna i den här kategorin har en tredjepartscertifiering som försäkrar en ansvarsfull djurhållning. Värdekedjan är kontrollerad och ull och/eller dun som används kommer från gårdar med en progressiv markförvalting, som tar ansvar för djurens välmående.

PFC-fri

Produkterna i den här kategorin har en funktionell behandling som ger en vattenavvisande yta. Behandlingen är helt fri från PFC-kemikalier, även kallat flourkarboner, som visat sig vara skadliga för både människa och miljö.

Ekologiskt material

Produkter i den här kategorin är gjorda av minst 50% ekologiskt framtaget material. Ekologiskt producerat material är fritt från genetiskt modifierade organismer och tillverkat utan kemiska bekämpnings- eller gödningsmedel, vilket minimerar skadan för både miljö och människor som arbetar med odlingen. I en ekologisk produktion används resurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Låg miljöpåverkan

Produkterna i den här kategorin är gjorda till minst 50% i ett material som har en låg påverkan på miljön. Det kan till exempel vara ett material som är tillverkat från en förnybar resurs, fritt från skadliga kemikalier, som kräver minimalt med vatten vid produktion, eller som på annat sätt har en lägre påverkan på den miljön det har tillverkats eller odlats fram i.

Återvunnet material

Produkterna i den här kategorin är tillverkad av minst 50% återvunnet material. Ett återvunnet material har tagits fram av något redan befintligt, till exempel PET-flaskor, gamla kläder och textilier eller spillmaterial. Minskad energi- och vattenförbrukning, minskad användning av icke förnybara resurser och minskad mängd avfall är några av fördelarna med återvunna material.

Bioplast

Produkterna i den här kategorin är tillverkade av minst 50% bioplast. Det finns olika typer av bioplast; biobaserad, där kolet som används vid framställning kommer från förnybara resurser; biokomposit, som är en blandning av plast och ett naturligt material eller biologiskt nedbrytbar plast, som är tillverkad för att kunna brytas ner i naturen.

En produkt som hamnar på vår Green Page uppfyller kraven för minst en av dessa kategorier – i många fall fler än så. Över hela hemsidan kan du se att alla Green Page-produkter är markerade med det gröna lövet – allt för att göra det lättare för sig att välja all the good greens.

Upptäck alla Green Page-produkter