Responsible Wool Standard

Responsible Wool Standard (RWS) är en certifiering som visar att ullen kommer från bönder som har ett progressivt och hållbart förhållningssätt till att ta hand om får, personal och mark.