3 för 2 på utvalda vinterkläder SHOPPA HÄR

Liten påväg? | Shoppa babyprodukter med 15-40% rabatt! SHOPPA HÄR

Villkor och restriktioner

Det får ta del av erbjudandet din pop-up när du anget din e-postadress vilket innebär att du godkänner våra villkor.

Personuppgifter
År 1998 började personuppgiftslagen att gälla. Enligt denna lag måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas av Babyshop.se i egenskap av ansvarig personal. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, ge dig bättre service, utföra kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. I ovan syften har vi behov av att föra över dessa uppgifter till våra närstående samarbetspartners. Babyshop.se kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du möjlighet att få uppgifterna rättade eller raderade.Mot bakgrund av den information som Babyshop.se nu lämnat samtycker du, genom att registrera dig eller handla hos oss, till att Babyshop.se får behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med vad som framgår ovan, eller vad som i övrigt följer personuppgiftslagen eller motsvarande lagstiftning i respektive land.Giltighetstid

När du är registrerad som medlem gäller medlemskap tills vidare. Babyshop.se förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren.Inga förpliktelser

Det kostar inget att registrera sig som medlem hos Babyshop.se och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Detta gör du på den sida där du ändrar dina personliga uppgifter på babyshop.se eller genom avregistreringslänken i något av våra utskick.